موسسه کاریابی ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎنﻣﻠﻞ

موسسه کاریابی ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎنﻣﻠﻞ

خدمات اعزام نيروی كار

معرفی

نام مدیرعامل: ﭘﮋﻣﺎن اﺳﺪ
رتبه:
تعداد بازدیدکنندگان: 69

ارتباط با ما

  • آدرس آدرس : ﺗﻬﺮان-ﺧﯿﺎﺑﺎنوﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ(،اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎﺑﺎندﮐﺘﺮﻓﺎﻃﻤﯽ،ﭘﻼك49،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن37،ﻃﺒﻘﻪ6واﺣﺪ17ﺗﻠﻔﻦ88972428:
  • شماره تلفن شماره تلفن : -
کشور : -
شهر : تهران

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ثبت دیدگاه جدید

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *