موسسه کاریابی ﺳﺮوش

موسسه کاریابی ﺳﺮوش

خدمات اعزام نيروی كار

معرفی

نام مدیرعامل: ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﻣﻌﻠﻤﯿﺎنﺑﺮﻣﯽ
رتبه:
تعداد بازدیدکنندگان: 27

ارتباط با ما

  • آدرس آدرس : ﺗﻬﺮان-ﺧﯿﺎﺑﺎنﭘﺎﺳﺪاران-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻞﻧﺒﯽ-ﺧﯿﺎﺑﺎنﻧﺎﻃﻖﻧﻮري)زﻣﺮد(دﺷﺘﺴﺘﺎنﭘﻨﺠﻢ-ﭘﻼك28ﻃﺒﻘﻪﭘﻨﺠﻢواﺣﺪ18ﺗﻠﻔﻦ26701529
  • شماره تلفن شماره تلفن : -
کشور : -
شهر : تهران

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ثبت دیدگاه جدید

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *