موسسه کاریابی ﺑﻬﺎدراﻧﯿﺎن

موسسه کاریابی ﺑﻬﺎدراﻧﯿﺎن

خدمات اعزام نيروی كار

معرفی

نام مدیرعامل: ﻣﺼﻄﻔﯽﺑﻬﺎدراﻧﯿﺎن
رتبه:
تعداد بازدیدکنندگان: 21

ارتباط با ما

  • آدرس آدرس : اﺻﻔﻬﺎن-ﺧﯿﺎﺑﺎنﺷﻬﯿﺪواﻗﻔﯽ-ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﭼﻬﺎراهﻧﻘﺎﺷﯽ-ﺳﻪراهﻣﻠﮏ-روﺑﺮويﺑﺎﻧﮏﻣﻠﯽ-ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنزﯾﻤﺎﻃﺒﻘﻪ-1واﺣﺪ13ﺗﻠﻔﻦ031-2664253:
  • شماره تلفن شماره تلفن : -
کشور : -
شهر : اصفهان

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ثبت دیدگاه جدید

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *