موسسه کاریابی ﭘﺎرﺳﯿﺎنﭘﺎرس

موسسه کاریابی ﭘﺎرﺳﯿﺎنﭘﺎرس

خدمات اعزام نيروی كار

معرفی

نام مدیرعامل: ﺑﻬﻤﻦ ﺣﺴﻦﺷﻌﺒﺎﻧﯽ
رتبه:
تعداد بازدیدکنندگان: 49

ارتباط با ما

  • آدرس آدرس : ﺗﻬﺮان-ﺧﯿﺎﺑﺎنوﻟﯿﻌﺼﺮ-ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﭘﺎركوي-ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎنﭘﺴﯿﺎنوﺷﻬﯿﺪﻓﻼﺣﯽ-ﭘﻼك-2884ﻃﺒﻘﻪ-1واﺣﺪ1ﺗﻠﻔﻦ26232127:
  • شماره تلفن شماره تلفن : -
کشور : -
شهر : تهران

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ثبت دیدگاه جدید

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *