موسسه کاریابی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﺎن

موسسه کاریابی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﺎن

خدمات اعزام نيروی كار

معرفی

نام مدیرعامل: ﺣﺴﯿﻦﻣﺨﺘﺎري
رتبه:
تعداد بازدیدکنندگان: 45

ارتباط با ما

  • آدرس آدرس : ﺗﻬﺮان-ﺧﯿﺎﺑﺎنوﻟﯿﻌﺼﺮ-ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﻣﯿﺪانوﻧﮏ-ﺧﯿﺎﺑﺎنﻋﻄﺎر-ﭘﻼك-50ﻃﺒﻘﻪ-4واﺣﺪ-6ﺗﻠﻔﻦ88208420:
  • شماره تلفن شماره تلفن : -
کشور : -
شهر : تهران

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ثبت دیدگاه جدید

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *