مجله یار مهاجر

مهاجرت

شرایط کارآموزی در خارج از کشور
کارآموزی در خارج از کشور مزایای انکار ناپذیری دارد. تجربه کار در یک محیط بین المللی در رزومه کاری شما برجسته است. این امر به شما شانس بسیار زیادی به جهت یافتن کار مناسب و حضور موفق در بازار کار...

اتوماسيون، ابزار دقيق

حداقل سرمایه برای مهاجرت
بهترین کشور برای سرمایه گذاری، اطلاعات راجع به دریافت سود یورویی از سرمایه گذاری های خارجی و البته منافع اقامتی از سرمایه گذاری در خارج از کشور همواره مورد سوال همراهان مجموعه است که در این مقاله بدان ها می...

اتوماسيون، ابزار دقيق

بهترین کشورها برای انواع سرمایه گذاری
مهاجرت از طریق سرمایه گذاری همواره مد نظر متقاضیان بسیاری می باشد و متقاضیان همواره تمایل دارند تا از فرصت های خود جهت افزایش سرمایه استفاده نمایند و در این میان اکثریت این متقاضیان تمایل دارند تا علاوه بر...